Daha İyi Bir Gelecek İçin Kimya

Denge ekibi olarak 1993 yılından itibaren "daha iyi bir gelecek için kimya" amacıyla çalışıyoruz.

 

Kurulduğumuz yıldan bu yana tekstil sektöründe paydaşlarımızla birlikte doğaya duyarlı ve yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

 

2017 yılı itibariyle yeni bir yapılanmaya giderek, tekstil dışı sektörlerde de faaliyet göstermeye başladık. Kendimizi artık sadece tekstil değil, kimya alanında paydaşları ile birlikte çözüm üreten, kimyanın temas ettiği tüm sektörleri kapsayıcı bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz.

Amacımız
Amacımız
Doğayı koruyan yenilikçi çözümlerle dünyada olumlu etki yaratmak
Misyonumuz
Misyonumuz
Öğrenen ve öğreten bir organizasyon olarak öncü olmak
Vizyonumuz
Vizyonumuz
Doğa dostu çözümleriyle bilinen ve referans alınan global bir organizasyon olmak

1993’ten bugüne...

Daha iyiye doğru çıktığımız bu yolculukta edindiğimiz önemli başarılarımıza kısaca değinirsek...

Denge Kimya, Halil Aksoy tarafından Tekstil Yardımcı Kimyasalları ve Boyarmaddeler ticareti için kuruldu.

DNG markası ile sürdürülebilir bir moda sektörünü mümkün kılmak için yenilikçi kimyasalları kendimiz tasarlamaya ve kurduğumuz üretim tesisinde kendimiz üretmeye başladık.

EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi aldık.

Tekstil ürünlerine yönelik silikon kopolimer senteziyle ilk yerli hidrofil silikon sentezini biz gerçekleştirdik.

EFQM 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi alarak Türkiye'de 308, kimya sektöründe 18. olan ve bakanlık tarafından desteklenen Ar-Ge merkezi kurduk. 2021 yılında ise büyük bir yatırımla tüm Ar-Ge altyapımızı güçlendirdik. AR-GE merkezimizi online olarak gezmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

 

https://app.360gez.com/tour/4zh49q5xj

Isıya dayanıklı boya için silikon reçine sentezini ülkemizde yine ilk olarak biz gerçekleştirdik. Bu gelişme ile birlikte Densurf markamız hayat buldu ve yapı sektörüne Densurf markası ile hizmet vermeye başladık.

Su bazlı poliüretan üretimi için yatırım yaptık ve 2019 yılında su bazlı poliüretan üretimini Türkiye’de ilk gerçekleştiren biz olduk. Aynı yıl, Bluesign Sistem Partneri olduk.

Tekstil boyar maddeleri için yarattığımız markamız Dena Boya kuruldu. Yine aynı yıl içerisinde, denim yıkamada konvansiyonel yöntemlere göre yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren Design Next Green kuruldu. Bu seri ile denim sektöründe ponza taşı, potasyum permanganat ve nötralizasyon ihtiyacını ortadan kaldırdık ve denim yıkamada su kullanımını yüzde 60’lara kadar azalttık.

 

TURQUALİTY Marka Destek Programı'na DNG markası ile dahil olduk.

Great Place to Work Sertifikası alarak Türkiye'nin En İyi İşverenleri arasına seçildik.

Firmamızın çatılarını güneş panelleri ile kapladık ve güneş enerjisi sistemini devreye aldık. Bu sayede elektrik tüketiminin yüzde 70'ini güneş enerjisi ile karşılamaya başladık. Hedefimiz yılda 10 ton CO2 salınımını azaltmak.

 

Aynı zamanda yağmur sularını biriktirmek için bina ve depolarımızda yeni altyapı kurduk.

 

Bluwin sertifikamızı aldık. Permakültür Tasarım sertifika programına başladık.

 

Aynı yıl içerisinde Akedom kapsamında düzenlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Günleri webinar serimiz Sürdürülebilir İş Ödüllerinde İç İletişim ödülünü kazandı.

Sürdürülebilir bir moda sektörü için doğal boya markamızı hayata geçirerek tamamen bitkisel kumaş boyalarımızı yaygınlaştırma çalışmalarına başladık.

2022 yılında, Ufuk Avrupa Projesi Kapsamında AB projemiz TORNADO, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikası

- Kalite yönetim sistemimizi misyon, vizyon ve stratejik amaçlarımız doğrultusunda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde oluşturmak ve sürekli iyileştirmek.

- Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile tüm süreçlerimizi geliştirerek mükemmellik kültürünü oluşturmak.

- Tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak için projeler geliştirmek ve hayata geçirmek.

- Mükemmellik kültürü ile tüm paydaşlarımızın ekonomik, çevresel ve sosyal standartlarının geliştirilmesine sürdürülebilir yarar sağlamak.

- Kuruluş içinde ve dışında kuruluşun değerlerinin yaşama geçirilmesinde öncülük eden, çalışanlarına esin veren ve yetkilendiren esnek bir liderlik kültürü oluşturmak.

 

Çevre Politikası

- Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun, biyoçeşitlilik ve ekosistemi destekler nitelikte olacak şekilde sürekli iyileştirmek.

- Çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek.

- Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla atık miktarlarını ve enerji tüketimini azaltmak.

- İç ve dış paydaşlarımız için sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla çevre bilincini geliştirmek.

- Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak.

- İç ve dış paydaşlarımızın kurumsal iletişim kaynakları ile çevre faaliyetlerimiz ve çevre politikamız hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

- Çevre dostu ürünleri müşteriye sunarak Sürdürülebilir Toplumun inşa edilmesine katkıda bulunmak

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

- Tüm faaliyetlerimizi ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun olarak sürekli iyileştirmek.

- İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal ve diğer şartları karşılayan ve aşan bir kuruluş olmak

- İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

- Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analizini sağlayarak; risklerin proaktif yaklaşım ile etkin yönetilmesini, minimize edilmesini, tehlikeleri kaynağında yok edilmesini sağlamak, afet ve acil durumlarda müdahaleye hazır olmak ve performansımızı sürekli geliştirmek.

- Çalışanlarımızın ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında temsilcilerinin danışma ve katılımını teşvik etmek.